Ваша заявка принята

В течении 3-12 часов на указанный емаил мы отправим реквизиты для оплаты.
Ожидайте, мы обязательно с вами свяжемся!

Шпоры по Законодательству РК на казахском языке для аттестации педагогических работников

Казахстан, город Кызылорда

ОУ сш.№143

Учитель русского языка и литературы

Сагинбаева Зина Пернебаевна

Ауыр жұмыстарға  жіберілмейді жүкті әйелдер

Ата-аналар  мен өзге  де  заңды  өкілдер  міндетті білім  беру  ұйымының  жарғысында  айқындалған қағидаларды  орындау

Ата-анасы  және  басқа  да  заңды   өкілдері  ата-аналық құқықтарын жүзеге  асыру  кезде құқылы  емес

баланың  дене  және психикалық денсаулығына зиян келтіру

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары__________мақсатында шектеледі Республика абыройын сақтау

Ауылдық жерде жұмыс істейтін, жеке меншігінде малы бар білім беру саласының педагог қызметкерлеріне атқарушы және жергілікті өкілді органдарының шешімі бойынша беріледі техника құралдары

Әрбір бала  туған сәттен бастап аты, әкесінің  аты, тегі, ұлты   және   азаматтығы   болуына  құқылы, ал Қазақстан Республикасының  заң актілерінде  көзделге жағдайларда   оларды  сақтауға  құқылы — бұл баланың даралық  ерекшелікке  және  оны сақтауға құқығы

Әрбір баланың __ құқығы бар өзі сый ретінде алған мүлікке

Әрбір азаматтың қасиетті парызы мен міндеті Қазақстан Республикасын қорғау

Әскери қызметшілер, ұлттық қауіпсіздік органдарының, құқық қорғау қызметкерлерге тыйым салынады партияларда болу

Білім беру ұйымдарында жұмыс істеуге жіберілетін адамдар ғылыми қызметімен айналысатын

Білім алушылар  мен тәрбеленушілер міндетті

өздерінің  денсаулығы үшін қам  жеуге,  рухани  және  тән  саулығын өздігінен   жетілдіруге  ұмтылуға

Бір немесе бірнеше  білім  беретін  оқу  бағдарламаларын   іске асыратын  және білім алушыларды, тәрбиеленушілерді асырау  мен тәрбиелеуді  қамтамасыз  ететінзаңды  тұлға білім  беру ұйымдары

Білім  беру ұйымын  аккредиттеу _ Ерікті негізде  жүзеге асырылады

Білім  беру  мазмұны білім  берудің   тиісті  деңгейіндегі  оқу  пәндерінің  тізбесі мен көлемін, оларды  зерделеу тәртібі мен бақылау  нысандарын  регламенттейтін құжат

Баланы __ қорғауға тиіс есірткі, психотроптық, улы заттарды қолданудан

Білім  беру ұйымын  аккредиттеу ерікті _негізде  жүзеге асырылады

Басқа  мемлекеттерде,  халықаралық немесе  шетелдік  оқу   орындарында  (олардың филиалдарында) білім  алған адамдарға  берілген құжаттардың  баламалылығын  айқындау  мақсатында  жүргізілетін рәсім Нострификациялау

Бала құқылы өз ата-анасынан  қаражат алуға

Білім  берудің  бірыңғай  ақпараттық жүйесібілім  беру мониторингініңдеректері,  статистикалық  байқауларды және  білім  беру саласындағы  уәкілетті  орган, жергілікті атқарушы  органдар, білім  беру  ұйымдары өз міндеттерін  жүзеге асыру кезінде алған өзге  де  деректер

Білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне жыл сайын тиісті бюджет қаражаты есебінен «Жоғары оқу орының үздік оқытушысы» атағын иеленушіге _2000_ айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінде сыйақы төленеді

Бір немесе бірнеше  білім  беретін  оқу  бағдарламаларын   іске асыратын  және (немесе) білім алушыларды, тәрбиеленушілерді асырау  мен тәрбиелеуді  қамтамасыз  ететін заңды  тұлға білім  беру ұйымдары

Білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне жыл сайын тиісті бюджет қаражаты есебінен «Үздік педагог» атағын иеленушіге __1000_айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінде сыйақы төленеді

Білім алушылар  мен тәрбеленушілер міндетті өздерінің  денсаулығы үшін қам  жеуге,  рухани  және  тән  саулығын өздігінен  жетілдіруге  ұмтылуға

Білім беру ұйымдарында жұмыс істеуге жіберілетін адамдар ғылыми қызметімен айналысатын

Бірыңғай  тестілеуді   өткізу кезінде  пәндер тізбесіне  енгізілетін  міндетті  пәндер болып табылады мемлекеттік тіл және орыс  тілі

Білім  беру  саласындағы  мемлекеттік  саясаттың  принципі жеке адамның  білімдарлығын ынталандыру   және  дарындылығын дамыту

Білім  беру  саласындағы  уакилетти органнын кузырети базалык жогары оку орындарында магистрлер мен Р докторларын нысаналы даярлау тетигин азирлейди жане бекитеди

Баланың  құқықтарын қорғау  жөніндегі  функцияларды  жүзеге асыратын  мемлекеттік  органдар мен ұйымдардың  қызметін үйлестіруді жүзеге асырады ҚР Үкіметі

Бірінші және екінші топтағы мүгедек қызметкерлерге аптасына _ 36сағаттан аспайтын ұзақтығы қысқартыған жұмыс уақыты  белгіленеді

Білім  беру  саласындағы  мемлекеттік  саясаттың  принципіжеке адамның  білімдарлығын ынталандыру   және  дарындылығын дамыту

Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім беру ұйымдарының тәрбиеушілері үшін айлық жалақыны есептеу үшін аптасына нормативтік оқу жүктемесі 18 сағат

Депутаттарға жазалау  шаралырн  қолдануға,  депутаттық  әдеп ережелерін сақтауына байланысты мәселелерді әзірлей  жүктеледі ҚР орталық сайлау комиссиясына

Депутаттарға жазалау  шаралырн  қолдануға,  депутаттық  әдеп ережелерін сақтауына байланысты мәселелерді әзірлей  жүктеледі ҚР орталық сайлау комиссиясына

Еңбек  шартын  жұмыс  берушінің  бастамасы бойынша бұзуды қоспағанда, тәртіптік жазаның қолданылу  мерзімі ол қолданылған күннен бастап__4_айдан аспауға  тиіс

Еңбек  шартының нысаны тараптардың қолы  қойылған, жазбаша

Еңбек  шартының нысаны Еңбек  функциясы

Егер қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін басқа нормативтік құқықтық актілерде, еңбек шартында, ұжымдық шартта және жұмыс берушінің актілерінде демалыс күн саны көзделмесе қызметкерге еңбек демалысы беріледі ұзақтығы күнтізбелік 24 күн болатын

Жергілікті  атқарушы органдардың  бала құқықтары кепілдіктерін жүзеге   асырудағы   өкілеттіктеріне жатадыБалаларға арналған   әлеуметтік    инфрақұрылымдарды   қалыптастыруға  қатысу

Жеке адамның біліктілігі мен жан–жақты дамуын қалыптастыру үшін негіз болып табылатын білім берудің әрбір деңгейі бойынша білімдер жүйесі (кешен) білім беру Мазмұны.

Жасы 25-ке толган адам мажилис депутаты бола алады

Жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білімді_ Жоғары білімі бар азаматтар алады

Жұмыс уақытының  қалыпты  ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауға  тиіс

Жұмыс  берушінің еңбек  шартын тоқтату туралы  актісінің көшірмесі_ 3күн мерзімде  қызметкерге тапсырылады

Жұмыс берушінің  қызметкерге тәртіптік  жаза  қолдану  туралы актісі шығарылмайды іссапарда болған жағдайда

Жұмыс беруші қызметкердің тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін тәртіптік жаза қолдануға құқылы қатаң сөгіс

Заң алдында бірдей қоғамдық бірлестіктер

Интернаттық ұйымдарының, демалыс лагерлерінің, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім ұйымдарының тәрбилеушілері үшін айлық жалақыны есептеу үшін аптасына нормативтік оқу жүктемесі 30 сағат

Институт жоғары  білім   берудің  білім  беретін оқу  бағдарламаларын іске  асыратын  жоғары  оқу  орны

Конституциялык Кенес отиништер тускен куннен бастап оз шешимин шыгарады 30 кун

Конституцияның ең жоғары заңды күші бар және Республиканың бүкіл аумағында ол Тікелей қолданылады

Қызметкерді басқа жұмысқа ауыстыруды шектеу

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  білім  беру  саласындағы   құзыреті

Қазақстан Республикасы мақсат етіп қояды адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортамен қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасынң Констиуциясына сәйкес, белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке меншікте болатын табиғи Жер

Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы: қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық

Құқығы бойынша ғұмыр бойы Конституциялық Кеңестің мүшелері болып табылады Конституциялық Кеңестің Төрағасы

Қызметкер мен  білім  беру  ұйымының  еңбек  қатынастары реттеледі ҚР Конституциясымен

Қазақстан Республикасы мемлекеттік құрылымы бойынша Біртұтас мемлекет

Қазақстан Республикасының Констиуциясына сәйкес, Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы Адам

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚР орталық атқарушы органы

Қазақстан Республикасында танылады және бірдей қорғалады мемлекеттік меншік пен жеке меншік

Қазақстан Республикасының атқарушы билігін жүзеге асырады Үкімет

ҚР  білім  беру  жүйесі  білім  беретін  оқу  бағдарламаларының үздіксіз принципіне негізделеді

Қазақстан Республикасының  балалар мүддесін көздейтін  мемлекеттік  саясаттың  мақсаттары  болып табылады балалардың  құқықтары мен  заңды  мүдделерін қамтамасыз ету, оларды кемсітушілікке  жол бермеу

Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты сот практикасының мәселелері бойынша түсініктемелер беріп отырады

Қазақстан Республикасының Президенті жасырын дауыс беру арқылы 5_жыл мерзімге сайланады

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  білім  беру  саласындағы   құзыреті білім  беруді дамыту жөніндегі   мемлекеттік саясатты   әзірлейді  және  іске асырады

Қызметкерді басқа жұмысқа ауыстыруды шектеу денсаулық жағдайы бойынша медициналық қорытындымен расталған  қайшылықтар болса

Қазақстан Республикасының азаматтары міндетті заңды түрде белгіленген салықтарды төлеуге

Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты сот практикасының мәселелері бойынша түсініктемелер беріп отырады

Қызметкерге тәртіптік жаза қолданған сон жұмыс беруші тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастауға құқылы

Қаладағы ауданның, облыстың, аудандық маңызы бар қаланың , ауылдық округтің әкімі

Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балаларды есепке алуды ұйымдастырады

«КР Баланың құқықтары туралы» Заңы нормаларының күші қолданылмайды

Кәмелетке толғанға дейін азаматтық әрекет қабілеттілігін толық көлемінде алған балаларға

Мемлекет  баланың  қажетті тұрмыс  деңгейіне құқығын_ Экономикалық шаралар жүесі арқылы  қамтамасыз етеді

Мемлекеттік-білім беру тапсырысын айқындау кезінде мемлекеттік жоғары орындары профессор-оқытушылар құрамының жалпы докторанттар және оқытушылар саны мынадай орташа ара-қатынасты негізге ала отырып есептеледі 3:1

Мемлекет инклюзивті  білім  берудің  мақсатын  іске асыра отырып, білім берудің  барлық деңгейінде___олардың  білім алуына қамтамасыз етеді ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға

Меншік Бостандық жүктейді

Мектепке  дейінгі  оқыту  балаларды  мектепте  оқытуға  мектепалды даярлық түрде_3жастан бастап  жүзеге асырылады

Медициналық  жоғары  оқу  орындарының  білім  алушыларын  базалық  медициналық  білім беру шеңберінде бір немесе  екі  жылдық  даярлау  нысаны резидентура

Мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне тиісті дипломы бар болған кезде негізгі жұмыс орны бойынша философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор дәрежесі үшін 1айлық ең төменгі жалақы мөлшерінде қосымша ақы белгіленеді

Мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне тиісті дипломы бар болған кезде негізгі жұмыс орны бойынша ғылым кандидаты дәрежесі үшін 2 айлық ең төменгі жалақы мөлшерінде қосымша ақы белгіленеді

Мемлекет ең  нашар тұратын отбасы балаларға тегін  медициналық  қызмет көрсетуі қажет

Мемлекет  баланың  қажетті тұрмыс  деңгейіне құқығын_ Экономикалық _шаралар жүесі арқылы  қамтамасыз етеді

Мәслихаттар қарауына келесілер  жатады өздерінің  қарауына жатқызылған  мәселелер бойынша әкімшілік-аумақтық құрылыс мәселелерін шешеді

Мамандықтардың бір-екі  тобы бойынша  жоғары  және  жоғары  оқу   орнынан кейінгі  білім  беретін  оқу бағдарламаларын  іске асыратын  жоғары  оқу  орны академия

Мемлекет_ Мүгедек балаларды  қолдауға  бағытталған медициналық, құқықтық, әлеуметтік-экономикалық шаралар кешенін жүзеге асырады

Мәжіліс депутаттарының саны – 107

Мемлекеттік білім беру ұйымдарына жұмысқа бірінші кезекте бөліну құқығына ие

Мемлекет өз саясатының басым бағыты деп таниды салауатты өмір салтын насихаттау

Жұбайы (зайыбы) бос орынды ұсынған елді мекенде тұратын, жұмыс істейтін немесе қызметін атқаратын адам

Нормативтік оқу жүктемесі белгіленбеген білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жұмыс уақытының ұзақтығы белгіленеді ҚР Еңбек Кодексімен

Он екі жылдық білім беруге  көшкен  жағдайда  негізгі  орта  білім  берудің  жалпы   білім  беретін оқу бағдарламасын  меңгеру  мерзімі 6_жыл

Оқу  жоспары білім  берудің  тиісті  деңгейдегі  оқу  пәндерінің   тізбесі мен көлемін,  оларды  зерделеу  тәртібі мен бақылау  нысандарын  регламенттейтін  құжат

Он төрт жастан он алты  жасқа дейінгі қызметкерлер үшін жұмыс уақытының ұзақтығы аптасына 24 сағаттан аспайтын

Өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына әркімнің құқығы бар

Парламент Сессиясын ашады ҚР президенті

Президент қарсылығы ескерілмеген жағдайда, Конституциялық Кеңестің шешімі қабылданбады деп есептеледі

Президент қарсылығы ескерілмеген жағдайда, Конституциялық Кеңестің шешімі қабылданбады деп есептеледі

Парламент Сессиясын ашады ҚР президенті

Парламент депутаттыгынын окилеттилиги токталыады кайтыс болган жагдайда

Педагог қызметкердің құқығы бар өзінің кәсіптік құзыреті саласында тиісті теориялық және практикалық білімді және оқыту дағдыларын меңгеруге

Педагог қызметкердің құқығы бар ғылыми зертттеу, тәжірибелік эксперименттік жұмыспен айналысуға, педагогтік практикаға жаңа әдістемелер мен технологияларды енгізуге

Республикада барлық заңдар жарияланады

Республиканың Премьер-Министрі шығарады өкімдер

Республика кызметини тубегейли принциптери казакстандык патриотизм

Сенаттың ерекше қарауына келесі жатады

ҚР Президентінің ұсынуымен Республика Жоғары Сотының Төрағасын сайлайды

Сынақ  мерзімі қызметкердің  жұмыс стажына  қосылып_3 айдан аспауға

Соттың санкциясынсыз адамды 36_ сағаттан аспайтын мерзімге ұстауға болады

Соттарда конституциялық заңдарға  сәйкес құрылуы мүмкін Комитеттер

Судья сот төрелігін іске асыру кезінде бағынады Заңға

Сот еңбек шартын жарамсыз деп таниды егер әрекетке қабілетсіз деп танылған адаммен жасалса

Тәртіптік жаза қолдану  туралы акт ол шығарылған күннен бастап 3__ жұмыс күн ішінде тәртіптік жазаға тартылған  қызметкерге  қолын қойғызып хабарланады

Тұрғын үйден айыруға_ сот шешімі бойынша жол беріледі

Туғаннан бастап  төрт жасқа  дейінгі,  психикасының және  дене   бітімінің  дамуында кемістігі  бар балалар қабылданады мамандырылған балалар үйлеріне

Түнгі уақыт болып есептелетін уақыт 22 сағаттан бастап таңертеңгі 6-ға дейінгі

Тараптардың еркінен тыс мән-жайлар бойынша  еңбек  шартын тоқтату қызметкердің  еңбек  қатынастарын  жалғастырудан бас  тарту

Үкіметтің кез келген мүшесі Республика Президентіне өз орнынан түсетіні туралы мәлімдеуге құқылы

оған қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енгенде

 Халық атынан билікті жүзеге асырады   мемлекеттік органдарға

(Просьба не дублировать сообщения, мы отвечаем в течении 1-3 часов)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.