Ваша заявка принята

В течении 3-12 часов на указанный емаил мы отправим реквизиты для оплаты.
Ожидайте, мы обязательно с вами свяжемся!

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қазақ тілі сабақтарында қолдану тиімділігі

Негмеджанова Салтанат Дулатовна
Учитель казахского языка и литературы
КГУ «Комсомольская средняя школа»
с. Комсомольское, Тимирязевский район, СКО, Казахстан

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
қазақ тілі сабақтарында қолдану тиімділігі.

Жаңа адамды жаңашыл мұғалім ғана тәрбиелейді.
Нұрсұлтан Назарбаев


Жаңашылдықты талап ететін қоғамда білім беруді жаңғыртуды ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолданбай елестету мүмкін емес.Бүгінгі тағда олар
білім берудің қолжетімділігін қамтасыз етудің маңызды құралдарының бір.Жұмыстың
өзектілігі бүгінде білім ордаларында ақпараттық технологияларды қолдануға көп көңіл
бөлінеді. Бұл қазіргі ғасыр ақпараттық ғасыр екендігімен негізделген. Оқытушының
міндеті студенттерге білім беру ғана емес, сонымен қатар оларды іздеуге және өз бетінше
оны игеруге үйрету. Ақпаратты өңдеу мүмкіндігі бүгінгі күні өте құнды мүлік болып
табылады.
Aқпaрaттық-коммуникaциялық технологиялaр – қaзіргі тaңдaғы өзекті және қызу
тaлқыдaғы мәселелердің бірі. XXI ғaсырдың бaс кезіндегі aдaмзaттың дaму үрдісі
aқпaрaттық қоғaмның қaлыптaсуымен ерекшеленеді. Aқпaрaтты өңдеу мен оны
тaсымaлдaу ісін aтқaру өркениетті дaмудың қaжетті шaрты болып тaбылaды.
Aқпaрaттық-коммуникaциялық технологияны оқытып, белгілі бір деңгейде білім беру
қaзіргі aқпaрaттық қоғaмның қaлыптaсқaн кезінде өте қaжет, aқпaрaттық мәдениетті
қaлыптaстыру aрқылы білім құндылығы aртaды, өркениетті елдердің қaтaрындa болу
мүмкіндігі туaды. [1]
Менің қызметімнің мақсаты АКТ қолдану арқылы қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы
сапаны арттыру болып табылады.
Мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді негізге аламын:
Білім беру:

 • студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру;
 • оқушылардың пән бойынша жақсы білім алуына ықпал ету;
 • әр түрлі ақпарат көздерден мәлімет алуға, оны өңдеуге және нақты жағдайларда
  қолдануға үйрету;
  Дамыта оқыту:
 • мемлекеттік тілге деген сүйіспеншілігін дамыту;
 • әр оқушының шығармашылық дамуына ықпал ету;
  Тәрбиелік:
  -патриоттық тұлға тәрбиелеу;
 • әлеуметтік белсенді тұлғаны тәрбиелеуге ықпал ету.
  Жұмыстың жаңалығы әдістемелік әдебиеттерде қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында
  жаңа ақпараттық технологиялар құралдарын қолдану бойынша әзірлемелер енді ғана
  пайда бола бастады. Қазіргі уақытта оларды оқу процесінде студенттердің пән бойынша
  білім сапасын арттыруға және шығармашылық білімін игеруі үшін қолдану қажеттілігі
  туындады. Осылайша, қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында ақпараттық-
  коммуникациялық технологияларды қолдану мәселесін зерттеу, мысалы, сабақ
  жүйесінде пән бойынша электронды оқулықты қолданудың заңдылығы өте маңызды
  болып көрінеді.
  Адам ең көп ақпаратты (шамамен 90%) көру арқылы алады, шамамен 9% — есту
  арқылы және тек 1% — басқа сезім арқылы алады деген болатын орыс халқының мықты
  педагог-ғалымы К.Д.Ушинский.Яғни адам алған ақпарат визуалды, есту және басқа
  бейнелер түрінде оның жадында сақталады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды жаңа материалды оқып — үйрену
кезінде, қайталау-жалпылау сабақтарында, курс бойынша қорытынды дәрістерде және
сабақтың басқа да түрлерінде пайдалану барлық сабақтарда тиімді. Лингвистикалық
білім беруді ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен біріктіру студенттердің
аналитикалық қызметін жандандыруға, оқу процесіне жеке тұлғаға бағытталған сипат
беруге, олардың шығармашылық мүмкіндіктерін босатуға мүмкіндік беруінің өзі сөзсіз
оқу процесін жекелендірудің бөлігі болып табылады.
Оқу процесінде АКТ-ны пайдалану: білім беру әсерін күшейтуге; материалды игеру
сапасын арттыруға; студенттердің жеке білім беру траекторияларын құруға; оқуға
дайындығы әртүрлі деңгейдегі студенттерге сараланған тәсілді жүзеге асыруға; бір
мезгілде әртүрлі қабілеттері мен мүмкіндіктері бар балаларды ұйымдастыруға;
сабақтарды жаңа мазмұнмен толтыруға; қоршаған әлемге шығармашылық көзқарасты,
оқушылардың қызығушылығын дамытуға; ақпараттық мәдениет элементтерін
қалыптастыруға; компьютерлік бағдарламалармен ұтымды жұмыс істеу дағдыларын
қалыптастыруға; компьютерлік технологияларды игеруде дербестікті қолдауда; уақытпен
бірге жүруге мүмкіндік береді.
Студенттерге таратылған баспа материалдарын пайдалану жағдайында сабақтың
тиімділігі екі есе артады: сабақ үшін жаңа материалды оқып қана қоймай, оны бекітіп,
практикалық дағдыларды игеру мүмкіндігі артады. Жақсы сабақты жақсы
тұжырымдалған тақырыпсыз, оның мақсаттары мен міндеттерін белгілеусіз, кезеңдерді
жоспарлаусыз және сабақтың әр кезеңіндегі мақсатсыз елестету мүмкін емес. Әдетте бұл
үшін тақта қолданылады, онда барлық қажетті терминдер жазылады, кестелер мен
схемалар жасалады. Енді бізде барлық қажетті материалдарды алдын-ала дайындауға,
оны қажетті ретпен орналастыруға және слайдтарға орналастыруға тамаша мүмкіндік
бар. Слайдтарда, мысалы, ескі кестелерді алмастыратын суреттер қоюға болады. Егер
сабақтың тұсаукесеріне бейнелер мен анимацияларды енгізуге болатын болса, онда
визуализация мәселесі толығымен шешіледі, мультимедиялық технологияларды қолдана
отырып сабақтар материалды саналы түрде игеру процесі болып табылады.
Презентациялар жасау бойынша студенттердің өздік жұмысы олардың дербестігін,
ізденушілік қызметін, бастамашылдығын, шығармашылығын дамытады.
Презентацияларды қорғау студенттерге өзіне сенімді болуға көмектеседі,
коммуникативтік қасиеттерді дамытуға ықпал етеді.
Тест технологияларын қолдану аралық және қорытынды аттестаттауға мүмкіндік береді.
Тестілеудің мақсаты:өзін-өзі диагностикалау, жаңа материалдың игерілуін тексеру,
базалық деңгей. Компьютерлік тестілеу студенттер үшін формаға қарағанда тартымды,
олар нәтижені бірден көреді, қателіктерін бірден көре және түзете алады, өз деңгейіне
сәйкес тест таңдай алады. Бұл оқушының психикасын сақтауға әкеледі, өйткені олар
таңдау еркіндігін көреді және әрдайым келіспейтін мұғалімнің бағасын емес, келіспеу
қиын компьютерді бағалайды.
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында АКТ-ны қолдану студенттердің
рефлексиясын қалыптастыруға ықпал етеді. Оқыту бағдарламасы оқушыларға өз
әрекеттерінің нәтижесін көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Заманауи
компьютерлер мәтіндерді, графиканы, дыбысты, анимацияны, бейнеклиптерді, жоғары
сапалы фотобейнелерді, сапасы теледидардан кем түспейтін толық экранды бейненің
жеткілікті үлкен көлемін бір бағдарлама аясында біріктіруге мүмкіндік беретінін ескере
отырып, оқытуда ақпараттық технологияларды қайда және қалай қолдану керектігін
жүйелеуге болады:
1) Жаңа материалды баяндау кезінде — білімді визуалдау (демонстрациялық —
энциклопедиялық бағдарламалар; Power Point презентациялар бағдарламасы);

2) баяндалған материалды бекіту (тренинг-түрлі оқыту бағдарламалары);
3) бақылау және тексеру жүйесі (бағалаумен тестілеу, бақылаушы бағдарламалар);
4) оқушылардың өзіндік жұмысы ( оқыту бағдарламалары, энциклопедиялар, дамыту
бағдарламалары);
5) сынып-сабақ жүйесінен бас тарту мүмкіндігі болған кезде: нәтижесі Web-беттерді
құру, телеконференциялар жүргізу, қазіргі заманғы Интернет-технологияларды
пайдалану болатын жобалар әдісі бойынша интеграцияланған сабақтар өткізу;
Интерактивті тақта сабақты динамикалық, мазмұнды етуге мүмкіндік
береді.Интерактивті тақта студенттердің оқытушымен өзара әрекеттесуін жаңа деңгейге
шығарады. Тақтамен жұмыс істейтін сыныптың алдында бір адам тұр, және оның
мөлшеріне байланысты бәрі дамып келе жатқан процестің қатысушылары сияқты
сезінеді. Электрондық тақтаның интерактивті мәні және жиынтықта берілген
бағдарламалық қамтамасыз етудің мүмкіндіктері оқу кабинетінде барлық қатысушылар
қатысатын іс-шараларды ұйымдастыруға мүмкіндік береді.Мұғалім интерактивті тақтаға
бағдарламалық жасақтамамен бірге келетін құралдар жиынтығы (кітапханалар) арқылы
әртүрлі процестерді модельдеуге мүмкіндік алды.Кез-келген тақырып бойынша
компьютерлік көрнекі материалдар мен оқу ресурстарын табуға болады және оларды
бірнеше рет қолдануға болады. Қағаз карталардың, плакаттардың және т.б. қауіпсіздігі
үшін алаңдамаудың қажеті жоқ — оларға қажеттілік жоқ.Оқытушыларды күнделікті
өмірден құтқаруға және шығармашылық жұмысқа уақытты босатуға
көмектеседі.Мұғалім кез – келген компьютерлік демонстрацияны толығымен басқаруға
мүмкіндік алады-тақтадағы суреттерді, карталарды, схемаларды көрсету, нысандарды
құру және жылжыту, бейнелер мен интерактивті анимацияларды іске қосу, түрлі-түсті
белгілермен маңызды сәттерді бөлектеу, кез-келген компьютерлік бағдарламалармен
жұмыс істеу. Мұның бәрі тақтадан тікелей, сыныппен визуалды байланысын жоғалтпай
және компьютерге байланбай.Сабақ барысында жүргізілген барлық жұмыстар, тақтада
жазылған барлық жазбалар мен жазбалар кейіннен қарау және талдау үшін, соның ішінде
бейне жазба түрінде компьютерде сақталуы мүмкін.Менің педагогикалық тәжірибемде
мен әр түрлі іс-шаралар үшін интерактивті тақта қолданамын:
-мәтін мен кескіндерді басқару;
-электрондық сиямен жазбалар жасау;
-электрондық пошта арқылы жіберу, интернетте орналастыру немесе басып шығару үшін
жасалған жазбаларды сақтау;
-веб-сайттарды ұжымдық қарау;
-электрондық білім беру ресурстарымен ұжымдық жұмыс ;
-шаблондар мен суреттерді қолдана отырып, сабақтарға арналған жеке тапсырмаларды
жасау;
-оқу бейнеклиптерінің үстіне жазбаларды көрсету және қолдану;
-дидактикалық материалды байыту үшін бағдарламалық жасақтамаға енгізілген
интерактивті презентация құралдарын пайдалану;
-оқушылар жасаған презентацияларды көрсету;
-электрондық интерактивті білім беру ресурстарын пайдалану.
Интерактивті тақтаның сөзсіз артықшылығы сабақта жасалған түсініктемелерді оларды
басқа топтарда немесе келесі оқу жылында пайдалану үшін сақтауға болады.
Интерактивті тақта үнемі жаңартылып отыратын және сабақтарды интерактивті етіп
жандандыратын білім беру материалдарының жинағын оңай жасауға мүмкіндік береді.

Қорытынды

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өз Жолдауында
айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына

сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін

 • білім».[2]
  Сондықтан, оқу процесінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды
  пайдалану қазіргі заманғы білім ордасында білім берудің өзекті мәселесі болып
  табылады деп санаймын.Студенттердің ой-өрісін кеңейту, олардың мәдени білім
  деңгейін арттыру, тілдік және коммуникативтік дағдылары мен іскерліктерін дамыту
  қажет. Қазіргі сабақ ондағы алынған ақпаратпен емес, ақпаратпен жұмыс жасау кезінде
  оқыту үшін құнды: нәтижелерді алу, жүйелеу, алмасу, эстетикалық ресімдеу. Компьютер
  өзін-өзі бақылау, білімді жаттықтыру, өз қызметінің нәтижелерін көрсету құралы болып
  табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Оқу құралы. Авторлар ұжымы.
2.Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына
кіру стратегиясы».

(Просьба не дублировать сообщения, мы отвечаем в течении 1-3 часов)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.