Ваша заявка принята

В течении 3-18 часов на указанный емаил мы отправим реквизиты для оплаты.
Ожидайте, мы обязательно с вами свяжемся!

Шпоры по педагогике и психологии на казахском языке для аттестации педагогических работников

Казахстан, город Кызылорда

ОУ сш.№143

Учитель русского языка и литературы

Сагинбаева Зина Пернебаевна

Адамда саналы, мақсатты білім, білік және дағдыны игеру қабілеті ретіндегі үйрену көрінісі 4-5 жаста

Адамның дамуындағы қажеттіліктер пирамидасын ұсынған автор А. Маслоу

Адамгершілікке тәрбиелеудің мақсаты: өзімен және қоғаммен үйлесімде өзін өзі дамыту және жетілдіру

Ақпарат пен қабылдау көзі бойынша сөздік әдістер топтарына кірмейді әңгімелеу

Адамның кәсіби бағыттылығын анықтауға бағытталған Е. А. Климовтың әдістемесі «Мюнстерберг»

Адамның психикалық іс-әрекеті мен мінез-құлқының динамикасын анықтайтын адамның жеке ерекшеліктері темперамент

Адамның даралығын сипаттайтын дамыған танымдық, эмоционалдық және еріктік компоненттерінің жиынтығына хабардар бола алмайды психиканың дамуы

Адамгершілікті дамыту тұжырымдамасының авторы Л. Кольберг

Авторитарлық, демократиялық, либералдық, еркін тәрбиелеу қатынас стилі бойынша классификацияланады

Барлық халыққа туысқандық, достық сезімін қалыптастыру, құрметпен қарауға тәрбиелейтін  сала: Интернационалдық тәрбие

Бағдарламалап оқыту технологиясының өкілдері З. Фрейд, К.Юнг

Білім мазмұнының мәнін анықтаудағы жеке тұлғаға бағытталған тұрғының өкілі И. П. Павлов

Берілген білімнің мазмұны тұлғаның жалпы мәдениетін, оның дүниетанымын, азаматтық мәртебесін, еңбекке, қоғамдық өмірге қатынасын қалыптастырады Магистратура

Бір жағынан – алған білімдердің нәтижесі, екінші жағынан –оқудың мақсаты /аралық және соңғы/ – бұл: тәрбиелілік

Бәсекеге қабілетті тұлға қасиеттерінің қалыптасуына белсенділікті ынталандыру әдісі жарысу

Балалар позитивті әлеуметтік тәжірибені жинаудың негізгі базасы балалар ұжымы

Білім мазмұнының мәнін анықтаудағы жеке тұлғаға бағытталған тұрғыдан   зерттеушілердің өкілі М. Н. Скаткин

Ю. К. Бабанский, Р.Г. Лемберг бойынша оқыту әдістерінің жүйеленуі ауызша, көрнекілік, тәжірибелік

Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин бойынша, жеке адамның санасын қалыптастыру әдістеріне жатады әңгіме

Л. С. Выготский бойынша, психикалық дамудың қозғаушы күші болып табылады Окыту

Л. С. Выготский бойынша, «Жақын арадағы даму аймағы» ұғымының мәні

әлі пісіп жетілмеген, бірақ даму үстіндегі психикалық функциялар

Л. С. Выготский бойынша, «Жақын арадағы даму аймағы» ұғымының мәні

Баланы4 0андай да б3р тапсырмаларды ересектерд34 к-мег3мен орындай алу м8мк3нд3г3

Л. С. Выготский енгізген ұғым «Дамудың жақын аймағы»

Гуманистік тұрғыдан тәрбиелеу тұжырымдарының көрнекі өкілдерінің бірі А. Маслоу

Ғылыми білім жүйесінің қалыптасуына білім беру мазмұнын шоғырландыратын тұрғы білімдік-бағдарлық

Дидактиканың көрнекі өкілдері П.Ф. Каптерев, М.Н. Скаткин

Дамыта отырып оқыту теориясын негіздеген Л. В. Занков

Жалпы білім беретін мектепте оқушылардың теориялық және тәжірибелік негізгі дайындығын талап ететін принципнегізділік және қолданбалы бағыттылық

Жеке тұлғаның адамдық бейнесін, ұнамды мінез-құлқын қалыптастырып, жинақталған тәжірибелерге баулу мақсатында жүргізілетінтәрбиелеу

Жаңа материалды түсіндіру, бекіту, қайталау, білім, білік, дағдысын  тексеру – бұл сабақтың компоненттері

«Жоғарғы статусты» ұжымның мүшелері оң таңдаулары көп және теріс таңдауларының саны көп емес топ мүшелері

Жоғары сынып оқушысы мамандық таңдауда бағдарлануы керекөз қызығушылықтарына

Жоғарғы сынып оқушыларына теріс әсер беретін топдевиантты

Жекелеген түсініктер мен құбылыстардың заңдылықтарын, ерекшеліктерін талқылауға бағытталғантүсіндіру

Жетістікке жету алдындағы баланың қорқынышын қайтару – тәрбиелеу тәсілі жағымды әсер беру,  қуаттандыру

И. А. Зимняя бойынша, мұғалімнің сабақты ұйымдастыру мен жүргізу деңгейлері

ұйымдастыру, сабақтың барысы, қорытынды

«Заңдылық» және «принцип» түсінігі философиялық категориялары болып табылады

Инновацияның қосымша типінің сипаты қазіргіні кеңейту, байыту

И. П. Ивановтыңнегізгіеңбегіұжымдықшығармашылықісәрекеттіұйымдастырутеориясы

Н. В. Кузьмина, А. Реан тұжырымдары бойынша мұғалімнің кәсіби сана-сезімінің құрылымына жатады «Белсенді Мен»немесе «Рефлексивті мен»

Конспект-жоспар құру бойынша мұғалімнің алдағы жұмысына кіреді үйге тапсырма формаларын таңдау

Қазіргі оқыту технологиясында оқушының жетістікке жету жолы әрқайсысын өзбетімен танымдық іс-әрекетке қосу

 Н. В. Кузьмина, А. Реан тұжырымдары бойынша мұғалімнің кәсіби сана-сезімінің құрылымына жатады«Ретроспективті Мен»

 Л. Кольбергтің тұжырымдамасы «Адамгершілік тәрбие»

Н. В. Кузьминаның тұжырымына сай, мұғалімнің қабілеттілігі конвенциялық, постконвенциялық

Кольберг ұсынған «Тұлғаны рухани дамыту» тұжырымдамасы бойынша, моральдық даму деңгейлері

руханиға дейінгі, конвенциялық, постконвенциялық жетілуі

Н. В. Кузьмина, А. Реан тұжырымдары бойынша мұғалімнің кәсіби сана-сезімінің құрылымына жатады «Рефлексивті Мен»

Н. В. Кузьминаның тұжырымына сай, жалпы педагогикалық қабілеттерге жатады танымдық, конструктивтік

Кольберг ұсынған «Тұлғаны рухани дамыту» тұжырымдамасы бойынша, моральдық даму деңгейлері

руханиға дейінгі, конвенциялық, постконвенциялық жетілуі

Қазақстандық модульдік интерактивті оқыту технологиясының авторы М. Жанпеисова

Қазақстандық алғашқы педагогика ғылымдарының докторы, педагогика және психология салалары бойынша Т. Тәжібаев

Мұғалімге өз сабағына сырт көзбен қарап, оның әрбір компоненттерін қайтадан жекеше бағалауға мүмкіндік

беретін үдеріс өзін-өзі тану

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетіне жатады сабақта ойын элементтерін қолдану

Маслоу бойынша адамның ең жоғарғы мұқтаждығы: Физиологиялық мұқтаждықтар

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетінің негізгі нәтижесі оқу-тәрбие үрдісін оңтайландыратын тәжірибесі

Мұғалімнің жаңашылдық іс-әрекетінің нәтижесін бақылау

педагогикалық кеңесте талқыланып, тиімді тәжірибелерді жүргізуге шешімдер қабылданады

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетіне жатады оқу-тәрбие үрдісіне жетекшілік етудің жаңа тиімді жолдарын табу

Мұғалімнің Мен-тұжырымдамасы – бұл өзі туралы берілген көзқарастар жүйесі

Мәселелік және дамыта отырып оқыту ұстанымдарына негізделетін, оқушының табысты дамуын көздейтін оқыту эвристикалық

Мамандық таңдау саналы болуы керек

А. С. Макаренконың еңбегі балалар ұжымын ұйымдастыру заңы мен принциптері

Нақты бір іс-әрекетпен айналысуға ұмытылыс, іс-әрекетті аңсау бейімділік

Оқыту үдерісінің арнайы құрылымы Амал

Оқыту әдістерінің тарихи дамуындағы «төрт революцияны» анықтаған педагог К. Керр

Оқу пәні бойынша білім, білік, дағды мазмұндарын ашатын нормативті құжат оқу бағдарламасы

Оқыту негізінде қалыптасатын іс-әрекет Танымдық

Оқу үрдісін ұйымдастырудың негізгі формасы сабақ

Оқу нәтижесін бақылаудың түрлері бастапқы, ағымдық, қорытынды

Оқыту мен тәрбиеге қойылатын талаптардың бастапқы ережелері мен белгілі жүйесі педагогикалық үдерістің         әдістері

Оқу іс-әрекеті мотивтерінің қалыптасуы _____ жүзеге асуының негізгі аспектісі болып табылады

өзін-өзі бақылау әдістері мен тәсілдерінің

Оқушылардың қабылдау органына әсер ететін дидактикалық принцип: оқытудың Жүйелілігі

Оқу тапсырмасы кіші топпен жүзеге асырылатын оқыту формасы Фронталдық

Оқытудың принциптері жүйелілік, бірізділік

оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарастарын қалыптастыруға, оларды қоғамдық өмірге, еңбекке дайындауға негіз болатын білім, білік, дағдының көлемі мен бағыты білім мазмұны

Оқу-ойын іс-әрекетін бірге ұйымдастыру және белсендіру тәсілі дидактикалық ойын

Оқу материалын сахналайтын, белсенді оқыту технологиясының әдісіДраматизация

Бағалауда жиі кездесетін қателікоқушыға деген симпатия мен антипатиялардың бағалауға ауысуы

Оқыту үдерісіне жаңалық енгізу инновация

Объективті шындық құбылыстарына тұлғаның субъективті қатынасы:Тұлғалық мағына.

«Оқыту дамуды жетелейді» тұжырымдамасының авторыЛ. С. Выготский

 Оқытудың көрнекілік әдістері иллюстрация, демонстрация

Оқу іс-әрекетінің құрылымы міндеттер, бақылау және өзін-өзі бақылау, бағалау және өзін-өзі бағалау

Оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің нәтижелігін анықтауға бағытталған тәсіл бақылау әдісі

Оқушылардың іс-әрекеттерін әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға, әртүрлі жағдаяттарда жол таба білуге үйретуді тәрбиенің өмірмен байланыстылығы

Отбасылық тәрбиенiң негiзгi бағыттары саналы тәртiпті қалыптастыру, дене тәрбиесi және тұлғаны жан-жақты тәрбиелеу

Оқушы тең құқылы серіктес емес, педагогикалық ықпал объектісі ретінде қарастырылатын педагогикалық іс-әрекет стилі авторитарлы

Оқытудың принципі Беріктік

Өнер туындылары, табиғатты бақылау әсерінен туған эмоциялар эстетикалық

Педагог және психолог Каптерев Пётр Фёдорович

Педагог тәрбиелеу үдерісінде тәрбиелеу принциптерін жүзеге асырады

Педагог пен тәрбиеленушінің келісімдік қатынасы тәрбиелеудің тұлғалық бағыттылығы

принципті талап етеді

Принцип көрнекіліктің сезімталдықтан логикалыққа, нақтыдан абстрактіліге тану заңдылығын бейнелейді

Педагогикалық үдеріс жүйесі адам-адам

Педагог пен т2рбиеленуш3н34 кел3с3мд3к 0атынасы принципт3 талап етед3 т9л5а субъект3л3г3

Педагогтың жағдайды бақылау, оның ақпараттық белгілеріне көңіл бөлу, мағынасын талдау қабілеті

қарым-қатынас жағдайын дұрыс бағалай алу

Педагогтің белгіленген уақыт аралығында оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруға бағытталған оқытудың негізгі формасы сабақ

Педагогикалық іс-әрекеттегі әлеуметтік тәжірибені беру тәсілі бірлесіп жұмыс істеу

Тұлға психикасының интеллектуалдық-танымдық дамуына басты назар аударған когнитивтік психология бағытының өкілі Ж. Пиаже

Тәрбиелеу әдісіне қатысты тәрбиелеу тәсілдерінің сипаты: Меншік

Тәрбиелеудің негізгі бағыты адамгершілік

баланың қандай да бір тапсырмаларды ересектердің көмегімен орындай алу мүмкіндігі

Тұлғалық қасиеттер мен сапалардың жағымсыз жақтарын жойып, жағымды жақтарын қалыптастыру мақсатында жүргізілетін тәрбиенің түрі реабилитация

Тәрбиенің институциялық түрлері Отбасылық, адамгершілік

Тәрбие әдістеріне жатады сыныптан тыс іс-шара

Тұлғаның әлеуметтік тәжірибесін ұжыммен түзету деңгейін анықтаған А.С. Макаренко

Тұлғаның өз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті: Ерік

Тәрбие принципі Саналық

Тұлғаның шығармашылық қабілетін дамыту және әлемнің бейнелерін шынайы қабылдауға, бағалауға дайындығын қалыптастыру эстетикалық тәрбие

Тәрбие принципі әлеуметтік құндылықтарға бағыттылығы

Тәрбиелеудің ішкі мәні қоректендіру

Тұлғаның мінез-құлқы оның бейсаналық әуестіктерімен байланысты деп түсіндіретін трактовканың авторы З. Фрейд

Танымдық іс-әрекетердің қалыптасуын зерттейтін педагогикалық психология бөлімі Оқыту психологиясы.

Ынтымақтыстықпен, бірлікпен сипатталатын, дамудың ең жоғарғы сатысындағы топ Ұжым

Ұжымдық шығармашылық іс — әрекетті ұйымдастыру теориясының авторы И. П. Иванов

Ұстаз бен оқушылар арасындағы бірлескен іс-әрекеттері өзара сыйластыққа, оңды қатынастарға бағытталған тәрбиенің ұстанымы тәрбиенің ізгілікке бағытталуы

шк3 а0ыл ой 2рекеттер3н34 сырт0ы5а затты0 2рекеттерге ауысу 8дер3с3 экстериоризация

З. Фрейд бойынша, тұлғаның «Жоғарғы-Мен» деп аталатын құрылымдық бөлігі – бұл тұлғаның өмірдің мәнін терең түсіну мүмкіндігі

Эстетикалық тәрбиенің міндеті: Балалардың көркемдік талғамын тәрбиелеу

Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары: Қоршаған дүние, табиғи орта, көркем шығармалар

Поделиться ссылкой:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *